نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی

پلان اجرایی مسکونی با عرض11

1,490,000 ریال


 • چهار طبقه
 • عرض 11
 • اسکلت بتنی
 • ساختمان شمالی

نقد و بررسی

نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی

 • نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی توسط تیم طراحی شرکت معمار بنای پایدار طراحی و اجرا شده است.
 • پلان اجرایی مسکونی چهارطبقه در زمینی با عرض 11 و طول 23 متر طراحی شده است.
 • نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی در مکانی قرار دارد که از سه طرف توسط پلاک های مسکونی احاطه شده است.
 • فقط از سمت خیابان ده متری دسترسی دارد. این منزل مسکونی درب حیاط است. سازه این ساختمان اسکلت بتنی است.
نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی

تحلیل نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی

 • طبقه زیرزمین این آپارتمان مسکونی به پارکینگ اختصاص داده شده است.
 • پارکینگ این نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی در زیرزمین می باشد و ظرفیت 3 خودرو را دارد.
 • از سمت حیاط آپارتمان با رمپی با شیب 15% دسترسی می گیرد. دسترسی از پارکینگ به طبقات بالاتر توسط یک دستگاه پله و یک دستگاه آسانسور انجام میشود.
 • در طبقه همکف این ساختمان یک واحد مسکونی دو خوابه و پارکینگ قرار گرفته است.
 • پارکینگ این طبقه ظرفیت دو خودرو را دارد. واحد مسکونی که در طبقه همکف  قرارگرفت است.
 • دارای دو اتاق خواب ، فضای نشیمن ، آشپزخانه و سرویس و حمام می شود. تمامی فضاها در این طبقه از نور طبیعی برخوردار هستند.
 • در کنار سالن نشیمن یک تراس قرار گرفته است که نور کافی و مناسبی را به این فضا میرساند.
پلان اجرایی مسکونی با عرض11

طبقه دوم و سوم

 • طبقه دوم و سوم نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی به صورت تیپ طراحی شده است.
 • در هر طبقه دو واحد مسکونی قرارگرفته است که هردو واحد به صورت دو خواب طراحی شده است.
 • واحدها دارای دو عرصه عمومی و خصوصی می باشند که در عرصه عمومی آشپزخانه و نشیمن قرارگرفته است.
 • در عرصه خصوصی خواب ها و سرویس و حمام طراحی شده است. در این واحد ها سعی شده است تا جای ممکن از نورگیرهای طبیعی استفاده و نور خانه از ان طریق تامین شود. تمامی خواب ها داری پنجره و نورگیر می باشد.
مسکونی با عرض11

پکیج طراحی

 • نقشه آپارتمان چهار طبقه مسکونی که به صورت یک پکیج توسط تیم معمار بنا آماده شده است.
 • دارای  سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات ، پلان آکس بندی ، پلان اندازه گذاری ، پلان شیب بندی ،پلان تیرریزی است. یک برش عرضی و یک برش طولی ، به همراه یک نما در این  پکیج وجود دارد.
چهار طبقه مسکونی
Inline Feedbacks
View all comments