مجموعه خصوصی با 22 آپارتمان در محیط جنگلی طراحی شده است.

آپارتمان ها به صورت 3 طبقه همراه با زیرزمین طراحی شده اند.

در زیرزمین فضای باشگاه ورزشی در نظر گرفته شده است.

در قسمت جلو آپارتمان ها استخری زیبا قرار گرفته شده است.

از ویژگی های اصلی تلیق فضای بیرون و فضای داخلی مجموعه خصوصی است.

مجموعه خصوصی با 22 آپارتمان

تحلیل آپارتمان

 • در کنار استخر این مجموعه خصوصی فضایی جهت استراحت طراحی شده است.
 • در اتاق های این مجموعه خصوصی پنجره های بزرگی جهت بهره بردن از انرژی خورشید اجرا شده است.
 • این پنجره های بزرگ جدایی محیط خارج و داخل را به حداقل رسانده است.
 • آپارتمان ها با تمامی امکانات رفاهی و به صورت مجهز می باشند.
 • در این طراحی مجموعه 22 آپارتمانی تمامی فضاهای عمومی در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته است.
 • همه اتاق ها به صورت مجهز و با تمامی امکانات طراحی شده است.

مجموعه خصوصی با 22 آپارتمان

تحلیل پلان

 • در این مجموعه خصوصی با 22 آپارتمان هیچ گونه فضای پرتی وجود ندارد و از همه فضاها به خوبی استفاده شده است.
 • اتاق های آپارتمان این مجموعه خصوصی دارای تراس اختصاصی و ویو چشم نوازی می باشند.
 • طراحی داخلی مجموعه خصوصی با 22 آپارتمان به گونه ای انجام گرفته که آشپزخانه و ناهار خوری یک سمت و نشیمن در سمت دیگر قرار دارد.
 • در طراحی نمای مجموعه آپارتمان ها از سنگ هایی به رنگ روشن استفاده شده است.

معماربنای پایدار

 • شما می توانید با مشاهده این نمونه کار و سایر نمونه کارهای شرکت درک بهتری برای تصمیم گیری و انتخاب پلان و نقشه های مسکونی و تجاری خود پیدا کنید.
 • تیم طراحی معمار بنای پایدار آماده پذیرش و انجام سفارش های طراحی و ارائه مشاوره به شما می باشد.
 • نمونه کارهای ارائه شده در سایت ضمانت حرفه ای بودن تیم طراحی شرکت معمار بنای پایدار می باشد.