Project Description

معرفی پروژه :

پروژه گلزار شهدای کرمان 2

کارفرما :

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه گلزار شهدای کرمان 2