Project Description

معرفی پروژه :

پروژه گلزار شهدای کراده

در طراحی این گلزار سعی شده علاوه بر ایجاد ارتباط بصری با محیط اطراف، بار معنوی فضا که اصلی ترین رکن است با بهره گیری از رمزپردازی های موجود در فضا حفظ شود.

کارفرما :

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

متراژ : 

120 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه گلزار شهدای کراده