Project Description

معرفی پروژه :

پروژه گلزار شهدای فسا

در طرح­ ریزی بناهایی چون گلزار شهدا علاوه بر در نظر گرفتن ماهیت عرفانی و معنوی فضا باید به عواملی چون سابقه تاریخی و ویژگی های محیطی و فرهنگی مجموعه، مصالح مورد استفاده توجه شود، که طراحان در این مجموعه علاوه بر رعایت عوامل موردنظر به نحوه­ی برقراری ارتباط صحیح با محیط اطراف نیز توجه ویژه داشته اند.

کارفرما :

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

متراژ : 

250 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه گلزار شهدای فسا