Project Description

معرفی پروژه :

پروژه گلزار شهدای رضوان 1

در طراحی این مجموعه معماری سنتی و ایده های معماری جدید با هم تلفیق شده است. به نحوی که نماد های کهن و برآمده از فرهنگ جامعه در محیطی امروزی باز تعریف شده اند. بازآفرینی کف، بدنه و ورودی ها که با قوس ها و طاق نماها، کاشی کاری ها، نقوش اسلیمی، نقوش هندسی چون شمسه های هشت پر مزین شده اند. همچنین از کنارهم نشستن آجر وسنگ که نشان از حضور سبک و سیاق سنتی در محیطی امروزی و نیز معاصر سازی در طراحی است بهره برده است.

کارفرما :

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

متراژ : 

400 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه گلزار شهدای رضوان 1