Project Description

معرفی پروژه :

پروژه گلزار شهدای حیدرآباد

طراحان در این مجموعه اصول معماری اسلامی را مدنظر قرار داده و با بهره گیری از شاخصه ها و کهن الگوها،  به نماد پردازی پرداخته اند.

کارفرما :

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه گلزار شهدای حیدرآباد