Project Description

معرفی پروژه :

پروژه پارک نصیرآباد

طراحان در این مجموعه عواملی چون سهولت دسترسی، امنیت، سرزندگی و  کیفیت محیطی را اولویت کار خود قرار داده و با درنظر گرفتن خواسته کارفرما و شرایط اقلیمی به طرح پلان دو بعدی و سه بعدی پرداخته اند.

کارفرما :

شهرداری

متراژ : 

90/5087 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه پارک نصیرآباد