Project Description

معرفی پروژه :

پروژه مذهبی گلزار شهدای دستجه

در طراحی این گلزار سعی شده علاوه بر ایجاد ارتباط بصری با محیط اطراف، بار معنوی فضا که اصلی ترین رکن است با بهره گیری از رمزپردازی های موجود در فضا حفظ شود.

کارفرما :

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه مذهبی گلزار شهدای دستجه