Project Description

معرفی پروژه :

پروژه مذهبی گلزار شهدای آسمانجرد

کارفرما :

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

پروژه مذهبی گلزار شهدای آسمانجرد