Project Description

معرفی پروژه :

پروژه طراحی فرهنگسرا

هدف این پژوهش ایجاد فضایی فرهنگی تفریحی تجاری با استفاده از اصول زیباشناسانه و معماری، به منظور احیای علوم کهن ایرانی و دست یابی به خلق فضایی مدرن به منظور بازآفرینی رصدخانه و شکل گیری مجتمع به عنوان یک نشانه شهری در شهر همدان می باشد تا علاوه بر احیای این مجموعه،  معماری مدرن در آن متجلی گردد؛

ایده ی اصلی طراحی مجموعه با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و تاریخی شهر همدان قدیم است چرا که از یک سو مجموعه فرهنگی به عنوان مکانی برای تجمع همه افراد در تمامی سنین و همچنین مکانی برای نمایش هنرهاست تا نیروی زندگی و فرهنگ شهر را ارتقاء بخشد و بستری باشد جهت رویدادهای اجتماعی. از سوی دیگر توجه به شیب و توپوگرافی خاص مجموعه و در نظر گرفتن معماری گذشته مادها که، برج و باروهای خود را بر روی تپه ها بنا می کردند تا دولت هم مفهومی آسمانی یابد و هم مفهومی زمینی.

دروازه تمدن کانسپت اصلی مجموعه است همانگونه که از واژه پیداست دروازه گذری است نمادین از مرزهای تاریخی به عصر حاضر که در این سیر تاریخی جلوه و پیشبرد کالبدی و عملکردی از تمدن های باشکوه ایرانی را با توجه ویژه به نیازهای کاربران عصر حاضر می یابیم. به جهت ایجاد خوانایی در طرح، حس دعوت کنندگی را با ورودی که بازآفرینی باشد از طاق های معماری ایرانی به سبک و سیاقی نو در طرح لحاظ کردیم.

توجه به آسمان و دست یابی به رازهای نهان آن قدمتی دیرینه دارد، گذشتگان به دنبال برقرار نمودن پیوند میان نمودهای آسمان و جنبه های معنوی و یزدانی بودند چنانچه اکثر بناهای قدیمی رابطه ای با مسائل ستاره شناسی و گیتاشناسی داشته اند.  علم نجوم در ایران نیز مانند دیگر نقاط جهان سابقه ای طولانی دارد.  ویژگی های فرهنگی و قومیتی ایران سبب شده تا یکی از خواستگاه های دانش ستاره شناسی باشد این پیشینه موجب گردید بعد از اسلام زمینه دستیابی به اطلاعات نجومی سایر اقوام و ملل برای مسلمان فراهم آید و سبب پیشرفت بیشتر این علم در ایران شود؛ در مرکز این بنا نقطه اوجی را جهت خلق رصدخانه ای را قرار دادیم تا علاوه بر ایجاد بستری سبز جهت برقراری تعاملات اجتماعی و دید بصری مطلوب، نقطه عطفی در جهت ارتقاء سطح معماری و منظر شهری باشد و خلق فضای ایده آل جهت دید و منظر مناسب به توپوگرافی ویژه سایت و ایجاد چشم اندازی مناسب نسبت به شهر می گردد.

از این رو لزوم طراحی مجتمع فرهنگی و المان شهری با تمرکز بر بهسازی منظر شهری اهمیت می یابد.

منظر شهری خوانایی شهر را به بیننده القا می کند دید بصری که در شهر بر مردم تاثیر گذار است

منظر شهری مجموعه ای از محرک های محیطی می باشد

منظر شهری پدیده ای بصری است که در عین برانگیختن خاطرات، تجارب را یادآوری و واکنش های احساسی را بوجود می آورد.

امروزه بحث اصلی بر این مسئله متمرکز است که چگونه می توان مردم را به فضاهای فرهنگی جذب کرد به نوعی که بتوانند در این فضاها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

تنوع فعالیت های اقتصادی، اجتماعی -فرهنگی،تفریحی و هنری موجب شکل گیری فضاهای پیاده و همچنین حضور متناوب کاربران در مکان می گردد به گونه ای که به عنوان مکانی برای ملاقات ،تلاقی، مکث قرار می گیرند.

منظر فرهنگی بر اساس تعریف گروه کارشناسی یوسکو، منظر فرهنگی کارهای تعریف شده انسان و طبیعت را ارائه می دهد. منظر فرهنگی داستان مردمی را نشان می دهد که آن را نه تنها در گذشته بلکه در زمان حال شکل می دهند.

تسهیل روابط اجتماعی

تلطیف فرآیند اجتماعی

ایجاد امکان رابطه متقابل بصری بین مسیر و بدنه

ایجاد تنوع کاربری

بابل دک Bubble deck روش نوین  دال بتنی و شامل شبکه حباب های  پیش ساخته و میلگردهای نگهدارنده با نقش سازه ای به  روشی نوین برای حذف  واقعی بتنی  که کاربرد سازه ای ندارد .

مزایای کلی تکنولوژی بابل دک Bubble deck

  • امکان استفاده از دهانه های بلندتر با توجه به کاهش وزن سقف تا 18 متر
  • تامین تعداد پارکینگ بیشتر
  • حذف کلیه تیرهای سقف و آویزها
  • کاهش وزن حداقل % 30 نسبت به دال توپر با عملکرد سازه ای یکسان
  • کاهش % 10 تا % 20 بتن در سایر اعضا نسبت به دال توپر با عملکرد سازه ای یکسان
  • عملکرد مناسب در برابر زلزله به علت وزن کمتر و الزام استفاده از دیوار برشی

پنل های پیش ساخته Bubble Deck شامل 2 شبکه مش بندی شده سازه ای بالا و پایین به همراه گوی های داخل آن می باشد. پنل ها در کارخانه مش بندی و سپس مونتاژ می گردند که مشخصات آن به صورت ذیل است:

*آرماتورهای شبکه مش پایین پنل های Bubble Deck از نوع A2 فوق کششی به قطر تعیین شده در محاسبات که با جوش های Wedding Resistance  مش بندی شده اند.

*آرماتورهای شبکه مش بالای پنل های Bubble Deck از نوع A2 فوق کششی به قطر تعیین شده در محاسبات که با جوش های Wedding Resistance مش بندی شده اند.

*آرماتورهای خرپای نگهدارنده دو شبکه مش به قطر 6 میلیمتر و بدون آج بوده که با جوش های CO2 به شبکه های مش متصل شده است.

ابعاد پنل ها بسته به پلان طراحی شده توسط دپارتمان سازه متغیر می باشد.

بزرگترین ابعاد پنل های Bubble Deck با توجه به نیاز کارفرما، متراژ پروژه و محدودیت های حمل و نقل، به طول 5/3 متر و عرض 5/2 متر و یا به طول 6 متر و عرض 5/2 مترمی باشد.

اگر چه هزینه پایین تکنولوژی Bubble Deck با سیستم پیش تنیده و پس کشیده قابل قیاس نیست ولیکن برای دهانه بالاتر از ۱۸ متر، ترکیب تکنولوژی Bubble Deck با سیستم پیش تنیده و پس کشیده ضروری می باشد. مزیت این ترکیب، گذشته از نقاط قوت تکنولوژی Bubble Deck، در سرعت کار و اجرا، پایین آمدن فراوان هزینه سیستم پیش تنیده و پس کشیده در قیاس با روش معمول می باشد

کارفرما :

شهرداری همدان

متراژ : 

140000 متر مربع

مکان پروژه : 

استان همدان

پروژه طراحی فرهنگسرا