Project Description

معرفی پروژه :

پروژه المان شهید حججی 2

یادمان هایی که در ابعاد بزرگ در سطح شهر به نمایش در می آیند با بهره گیری از مفاهیم آشنا، مفاهیمی که از بطن جامعه شکل می گیرند و رنگ و بویی ایرانی- اسلامی داشته باشند، می تواند متضمن ارتباط بیشتر با مخاطبان باشد. در این المان تلفیقی از نمادهای ایرانی و اسلامی را قرار دادیم. در طراحی این المان در مجموع کثرت نمادها، وحدتی را شاهد هستیم، که با ساختار واحد به نام قیام که با دوچهره خود، خون و پیام، نمایان می گردد که در این المان، رسالت خون را شهید حججی و رسالت پیام را هنرهای تجسمی فجر برعهده گرفته اند.

مفاهیم رمزگونه و نمادها همواره در هنر ایران برای بیان اندیشه و عقاید آیینی، دینی و مذهبی بوده است و گاه این نمادها بصورت عددی رخ می نمایند، همانند عدد سه در این المان که این عدد با نفس و سه صفت نباتی، حیوانی و عقلانی معرفی شده است. عدد سه صرفاً اصل آفرینش است و گذرگاه میان قلمروهای مریی و برتر را شکل می بخشد(ملک و همکار؛6-7) و از طرفی اشاره به امام سوم شیعیان امام حسین (ع) دارد. المان حکایت از سه سرو دارد، اشاره ای به امام حسین (ع). سرو در فرهنگ ایرانیان نشان از استقامت، سرافرازی و مقاومت است. شاخص شدن یکی از سرو ها با رنگ قرمز و کوچ کبوتران که استعاره ای از هجرت و عزیمت است، به صورت تلویحی و ضمنی، سربلند بی سر که اشاره ای است به شهید حججی را تداعی می کند. در دل سرو شاخصه ای که حرکتی رویشی به سمت بالا دارد نمایان است و اشاره به رویش های نوپای نسل جدید انقلاب دارد همچنین قرارگیری سردیس شهید در دل آن سرو  علاوه بر اشاره مستقیم به شهید، نشان از رویش هایی نسل جدید و نتیجه های انقلابی اند و در نهایت، کلیت طرح شمایلی است از لاله که سمبل شهید است.

کارفرما :

جشنواره هنرهای تجسمی فجر

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان تهران

پروژه المان شهید حججی 2