Project Description

معرفی پروژه :

طراحی کلینیک آب درمانی

پروژه ای با کاربری آب درمانی در جوار دانشگاه پیام نور که بتواند به یک شهر و یا در سطحی بالاتر ، به استان خدمات سانی کند، به تیم طراحی سپرده شد. طراحان در این مجموعه علاوه بر توجه به مسائلی چون حفظ حریم آموزشی ، محدودیت زمانی و شرایط خاص ساخت و ساز با به کاربری ویژه سایت نیز مورد توجه قرار دهند.

کارفرما :

دانشگاه پیام نور مرکز جهرم

متراژ : 

10000 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی کلینیک آب درمانی