Project Description

معرفی پروژه :

طراحی نما تجاری مسکونی آقای معید

کارفرما :

آقای معید

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی نما تجاری مسکونی آقای معید