Project Description

معرفی پروژه :

طراحی نما مهندس ترحمی 2

در این طراحی سعی طراحان برآن بود که علاوه بر در نظر گرفتن خواسته های کارفرما ، به شرایط اقلیمی ، جنبه های بصری ، دید و منظر توجه ویژه شود .

کارفرما :

آقای مهندس ترحمی

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان هرمزگان

طراحی نما مهندس ترحمی