Project Description

معرفی پروژه :

طراحی مرکز تجاری فرهنگی مطهری

از آنجا که پروژه های بزرگ در شهر ، نماد آن شهر می تواند باشد هدف طراحان این مجموعه ، طرح ریزی ساختمانی که علاوه بر دارا بودن فرم خاص دارای سازه های نوین نیز باشد که ماحصل آن خلق جاذبه توریستی و درآمدزایی بیشتر برای شهر باشد. تبدیل شدن حجم کلی به دو بلوک برای ارتقاء کیفیت های بصری پروژه ، افزایش نورگیری و دید مناسب و ایجاد انحنا در جداره اصلی جهت استفاده از پتانسیل های سایت و طراحی و موقعیت خاص رستوران به عنوان یک هسته مرکزی شفاف برای پیوند دو بلوک به شکلی سیال و ارگانیک ایجاد شده است.

کارفرما :

شهرداری

متراژ : 

48000 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی مرکز تجاری فرهنگی مطهری