Project Description

معرفی پروژه :

طراحی مجتمع مسکونی وکلا جهت ارائه خدمات به ساکنان انجام شده است که از اصول معماری پایدار در جهت توسعه بهره می گیرند. معماری ، برای برطرف نمودن بسیاری از نیازهای بشر به وجود آمده است اما از دیدگاه ساکنان ، مجتمع های مسکونی به واسطه معماری باید دو نقش اصلی را دارا باشند که عبارتند از آسایش و آرامش است. مجتمع مسکونی وکلا در جهت تامین و القای آسایش و آرامش به ساکنان طراحی شده است از این رو طراحان ، علاوه بر جنبه های آسایشی پروژه ، با بهره گیری از علم روانشناسی محیط به دنبال خلق آسایش روانی افراد نیز هستند تا علاوه بر تامین کوچکترین نیازهای هر خانوار بتوانند اصول معماری پایدار را نیز در خود بگنجانند.

کارفرما :

شهرداری

متراژ : 

26000 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی مجتمع مسکونی وکلا