Project Description

معرفی پروژه :

طراحی داخلی منزل مسکونی آقای نیکخواه

کارفرما :

آقای نیکخواه

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی داخلی منزل مسکونی آقای نیکخواه