Project Description

معرفی پروژه :

طراحی بازآفرینی آستان مقدس خاندان آیت اللهی

این طرح الهام گرفته شده از معماری میدان نقش جهان اصفهان است. در طراحی این پروژه سعی شده است که با روند ملاحضات کلی در برنامه ریزی برای توسعه شهری پایدار مناسب باشد ، می توان با حفظ اصول و هماهنگ با ویژگی های معماری ایرانی_اسلامی پروژه را به سمت پایداری پیش ببریم.

کارفرما :

هیئت امنای خاندان آیت اللهی

متراژ : 

41505 متر مربع

مکان پروژه : 

استان فارس

طراحی بازآفرینی آستان مقدس خاندان آیت اللهی