Project Description

با توجه به تنوع بسیار زیاد پروژه های شرکت فنی مهندسی معماربنای پایدار این قسمت با نام دیگر پروژه ها را اختصاص دادیم به المان ها ، سردر ، سازه ها ، مقبره ، پل هوایی ، ایستگاه و …

با ما همراه باشید

پروژه طراحی مقبره نمازی

پروژه طراحی مقبره نمازی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی سقاخانه

پروژه طراحی سقاخانه

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی آبنما

پروژه طراحی آبنما

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی مقبره

پروژه طراحی مقبره

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی سازه چادری

پروژه طراحی سازه چادری

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه المان شهید حججی

پروژه المان شهید حججی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه المان شهید حججی 1

پروژه المان شهید حججی 1

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه المان شهید حججی 2

پروژه المان شهید حججی 2

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه دیواره استادیوم تختی

پروژه دیواره استادیوم تختی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی المان

پروژه طراحی المان

مکان پروژه : استان مازندران


جزئیات

پروژه طراحی سردر

پروژه طراحی سردر

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی سردر کراده

پروژه طراحی سردر کراده

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه طراحی پل هوایی

پروژه طراحی پل هوایی

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات

پروژه ایستگاه اتوبوس

پروژه ایستگاه اتوبوس

مکان پروژه : استان فارس


جزئیات