آدرس : استان فارس، شهرستان جهرم، بلوار معلم، روبه روی بانک مسکن، طبقه فوقانی اتوکالسکه، شرکت فنی مهندسی معمار بنای پایدار

شماره تماس شرکت : 54226567 _ 071

مدیر عامل و مدیریت تیم طراحی شرکت :   09176349296

ایمیل : memarbana.paydar@yahoo.com

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه _صبح ها : 8 الی 13 _ عصر ها : 17 الی 20:30

پنج شنبه ها : صبح ها : 8 الی 13