معرفی پروژه :

در پروژه آقای مهندس ترحمی سعی طراحان برآن بود که علاوه بر در نظر گرفتن خواسته های کارفرما ، به شرایط اقلیمی ، جنبه های بصری ، دید و منظر توجه ویژه شود .

کارفرما :

آقای مهندس ترحمی

متراژ : 

280 متر مربع

مکان پروژه : 

استان هرمزگان

طراحی نقشه ویلا سبک مدرن