سرمایه گذاری

جذب سرمایه گذار و مشارکت

از ماموریت های اصلی شرکت معمار بنای پایدار مشخصا سرمایه گذاری ، طراحی و اجرا درحوزه های احداث پروژه های بزرگ ساختمانی با کاربردهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، فرهنگی ، درمانی ،اقامتی گردشگری و …در داخل و خارج کشور تعریف شده است.

شرکت فعالیت های خود را با تمرکز بر سرمایه گذاری در رابطه با اجرای پروژه های ساختمانی دنبال کرده و کوشیده است تا شاخص ترین  و اثر بخش ترین سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه ساخت و ساز را انجام دهد.

دراین زمینه ، گسترش قطب های کسب و کار از طریق جذب و توسعه فرصت های سرمایه گذاری و اجرای طرح های متمایز ، بمنظور ایجاد ارزش افزوده برای تضمین منافع سرمایه گذاران یکی از رویکردهای اصلی شرکت محسوب می گردد.

ضمن این که موضوع مسئولیت های اجتماعی (ارتقای سطح دانش ساختمان کشور و افزایش آسایش محیطی هموطنان) نیزدرکنار تامین سود مورد انتظار،همواره مورد توجه مدیران این شرکت قرار داشته است.

سرمایه ‌گذاری

در جهان امروز، رقابت تنگاتنگ به منظور کسب سطوح بالاتری از توسعه و پیشرفت، مولفه جدایی‌ناپذیر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد. توسعه اقتصادی از طریق تعریف پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله ساختمانی ،انرژی، حمل و نقل و … تحقق می‌یابد لذا مسئله مهم تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌گردد.

با گسترش فعالیت‌های گروه معمار بنای پایدار و لزوم جذب سرمایه در پروژه‌ها، ساختار سازمانی مورد بازنگری قرار گرفت و در معماری ساختار جدید، بخش پروژه‌های سرمایه‌گذاری (IPD-Investment Projects Division ) به عنوان یکی از محورهای نوین و با اهمیت در فعالیت‌های راهبردی مطرح شد. گروه معمار بنای پایدار به واسطه دسترسی گسترده به بازارهای سرمایه داخلی و خارجی، قابلیت سرمایه گذاری مستقیم به صورت منفرد و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در پروژه های ساختمانی و دیگر زمینه ها به روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری و ساخت، تملیک و بهره برداری فراهم آورده است. گروه معمار بنای پایدار یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در احداث و توسعه در زمینه ساختمانی خصوصی کشور است .

هدف گذاری مدیریتی شرکت معمار بنای پایدار بر پایه دستیابی به چند افق مهم و اساسی شکل گرفته است

1- انجام کلیه ی امورات مربوط به طراحی و طرح توجیه اقتصادی در زمینه ی سرمایه گذاری

2- اجرای پروژه های بزرگ و پیچیده با بالاترین کیفیت

3-  حصول رضایت مندی کارفرمایان به جهت رعایت معیارهای فنی و پایبندی به برنامه زمانبندی طرح

4-  توسعه بخش مسکن، ساختمان و عمران شهری از طریق تجهیز پس اندازها و تامین سرمایه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و هدایت آن به بخش‌ تولید مسکن، ساختمان و عمران شهری.

5- جذب سرمایه‌ها، تجهیز پس‌اندازها به طور مستقیم و غیر‌مستقیم  برای تحقق هدف‌های مذکور

6- تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی

7- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در طرح‌های مربوط

8- خرید و فروش مصالح و ادوات ساختمانی

9- انتشار و فروش اوراق مشارکت

10-اخذ تسهیلات مالی و اعتباری ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و عرضه خدمات تحقیقاتی، پژوهشی، و مشاوره ای در زمینه مدیریت.

شرکت معمار بنای پایدار در کلیه زمینه های ساختمانی،توانایی لازم را درجهت آماده سازی بسته های طرح توجیه اقتصادی دارا می باشد(بررسی شاخص‌های اقتصادی طرح توجیهی) ازاین سو از کلیه سرمایه گذاران دربخش های مختلف جهت همکاری دعوت به عمل می آوریم

روش تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات

تجزيه و تحليل داده ­ها و اطلاعات با معيارهاي تحليل هزينه– فايده، ارزش فعلي خالص (Net Present Value) و نرخ بازگشت سرمايه (Rate of Return) انجام خواهد شد.

مباني نظري تحليل هزينه- فايده

جريان وجوه نقدي طرح (Cash Flow of A Project)

نرخ تنزيل يا حداقل نرخ بازدهي مورد انتظار

روش­ها­و معيارهاي ارزيابي طرح­

معيار ارزش فعلي خالص (Net Present Value):

روش محاسبه NPV در زير نشان داده شده است:

 معيار نرخ بازگشت سرمايه (Rate of Return):

كه در اينجا:

Ct: جريان هزينه‌هاي طرح

N: عمر طرح

RT: جريان منافع طرح

T: زمان تحقق منافع يا انجام هزينه

 برنامه زمان‌بندي اجرايي طرح

هر طرح داراي مراحل آغاز، جريان عمل و پايان است

برآورد هزينه‌ها و درآمدهاي طرح به «قيمت جاري (Current Price):

برآورد هزينه مطالعات طرح‌ و دانش فني

 برآورد درآمدهاي طرح به قيمت جاري

محاسبه درآمدها و هزينه‌هاي واقعي طرح

ضمناً لازم است به نکته زير هم توجه شود:

محاسبه تكنيك‌هاي تصميم‌گيري

صورت‌حساب سود و زيان

بودجه‌بندي سرمايه طرح (Capital Budgeting)