گلزار شهدا فسا01
گلزار شهدا فسا
گلزار شهدا فسا02
گلزار شهدا فسا04
گلزار شهدا فسا03

طراحی گلزار شهدای فسا

معرفی پروژه:

کارفرما : سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
متراژ: 250
مکان پروژه : استان فارس

در طرح­ریزی بناهایی چون گلزار شهدا علاوه بر در نظر گرفتن ماهیت عرفانی و معنوی فضا باید به عواملی چون سابقه تاریخی و ویژگی های محیطی و فرهنگی مجموعه، مصالح مورد استفاده توجه شود، که طراحان در این مجموعه علاوه بر رعایت عوامل موردنظر به نحوه­ی برقراری ارتباط صحیح با محیط اطراف نیز توجه ویژه داشته اند.