شهدای غواص01
شهدای غواص
شهدای غواص02
شهدای غواص03

طراحی گلزار شهدای غواص کرمان

معرفی پروژه:

کارفرما : سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
متراژ: 60
مکان پروژه : استان کرمان

طراحی گلزار شهدا توجه به معماری اسلامی، عروج، شهید و شهدای غواص مد نظر قرار گرفته شد.