گلزار شهدای دستجه02
گلزار شهدای دستجه
گلزار شهدای دستجه04
گلزار شهدای دستجه01
گلزار شهدای دستجه03

طراحی گلزار شهدای دستجه

معرفی پروژه:

کارفرما : سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
متراژ: 320
مکان پروژه : استان فارس
در طراحی این گلزار سعی شده علاوه بر ایجاد ارتباط بصری با محیط اطراف، بار معنوی فضا که اصلی ترین رکن است با بهره گیری از رمزپردازی های موجود در فضا حفظ شود.