گلزار شهدای رضوان طرح یک07
گلزار شهدای رضوان طرح یک
گلزار شهدای رضوان طرح یک04
گلزار شهدای رضوان طرح یک06
گلزار شهدای رضوان طرح یک03
گلزار شهدای رضوان طرح یک08
گلزار شهدای رضوان طرح یک02
گلزار شهدای رضوان طرح یک01
گلزار شهدای رضوان طرح یک10
گلزار شهدای رضوان طرح یک11
گلزار شهدای رضوان طرح یک14
گلزار شهدای رضوان طرح یک15
گلزار شهدای رضوان طرح یک13
گلزار شهدای رضوان طرح یک12
گلزار شهدای رضوان طرح یک09
گلزار شهدای رضوان طرح یک05

طراحی گلزار شهدا رضوان طرح یک

معرفی پروژه:

کارفرما : سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
متراژ: 400
مکان پروژه : استان فارس

در طراحی این مجموعه معماری سنتی و ایده های معماری جدید با هم تلفیق شده است. به نحوی که نماد های کهن و برآمده از فرهنگ جامعه در محیطی امروزی باز تعریف شده اند. بازآفرینی کف، بدنه و ورودی ها که با قوس ها و طاق نماها، کاشی کاری ها، نقوش اسلیمی، نقوش هندسی چون شمسه های هشت پر مزین شده اند. همچنین از کنارهم نشستن آجر وسنگ که نشان از حضور سبک و سیاق سنتی در محیطی امروزی و نیز معاصر سازی در طراحی است بهره برده است.